លួសផ្សារ

 • E71T-GS - លួសស្ពាន់ដែលមានស្នូល

  E71T-GS - លួសស្ពាន់ដែលមានស្នូល

  អេឡិចត្រូត, អេឡិចត្រូត, ផ្សារ, អេឡិចត្រូតផ្សារ, អេឡិចត្រូតផ្សារ, ដំបងផ្សារ, កំណាត់ផ្សារ, តម្លៃអេឡិចត្រូតផ្សារ, ការផ្សារដែកអេឡិចត្រូត, តម្លៃរោងចក្រដំបងផ្សារ, ដំបងផ្សារ, ដំបងផ្សារ, ដំបងផ្សារដែក, កំណាត់ផ្សារចិន, អេឡិចត្រូតដំបង, សម្ភារៈប្រើប្រាស់, ការផ្សារ អេឡិចត្រូតចិន, អេឡិចត្រូតផ្សារចិន, អេឡិចត្រូតផ្សារដែកកាបូន, អេឡិចត្រូតផ្សារដែកកាបូន, រោងចក្រអេឡិចត្រូតផ្សារ, អេឡិចត្រូតផ្សារចិន, អេឡិចត្រូតផ្សារចិន, ដែកផ្សារចិន, តម្លៃដំបងផ្សារ, ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សារ, ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សារលក់ដុំ, ការផ្គត់ផ្គង់ផ្សារសកល , ការផ្គត់ផ្គង់ការផ្សារធ្នូ, ការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈផ្សារ, ការផ្សារធ្នូ, ការផ្សារដែក, អេឡិចត្រូតផ្សារដែកងាយស្រួល, អេឡិចត្រូតផ្សារធ្នូ, អេឡិចត្រូតផ្សារធ្នូ, អេឡិចត្រូតផ្សារបញ្ឈរ, តម្លៃនៃអេឡិចត្រូតផ្សារ, អេឡិចត្រូតផ្សារថោក, អេឡិចត្រូតផ្សារអាស៊ីត, អេឡិចត្រូតផ្សារអាល់កាឡាំង, អេឡិចត្រូតផ្សារ, អេឡិចត្រូតផ្សារចិន, អេឡិចត្រូតរោងចក្រ, អេឡិចត្រូតផ្សារទំហំតូច, សមា្ភារៈផ្សារ, សម្ភារៈផ្សារ, សម្ភារៈដំបងផ្សារ, អ្នកកាន់អេឡិចត្រូតផ្សារ, ដំបងផ្សារនីកែល, J38.12 e6013, កំណាត់ផ្សារ e7018-1, អេឡិចត្រូតដំបងផ្សារ, ដំបងផ្សារ 6010, អេឡិចត្រូតផ្សារ e6010, ដំបងផ្សារ e7018, អេឡិចត្រូតផ្សារ e6011, កំណាត់ផ្សារដែក e7018, អេឡិចត្រូតផ្សារ 7018, អេឡិចត្រូតផ្សារ e7018, ដំបងផ្សារ 6013, កំណាត់ផ្សារដែក 6016, 1013 អេឡិចត្រូតផ្សារដែក 6016, ផ្សារដែក 13 ដំបង, អេឡិចត្រូតផ្សារ 6010, កំណាត់ផ្សារ 6011, អេឡិចត្រូតផ្សារ 6011, ដំបងផ្សារ 6013, កំណាត់ផ្សារ 6013, អេឡិចត្រូតផ្សារ 6013, អេឡិចត្រូតផ្សារ 6013, ដែកផ្សារ 7024, ដំបងផ្សារ 7016, ដែកផ្សារ 7018, ដែកផ្សារដែក 7018, ដែកផ្សារ 7018, ដែកផ្សារ 7018 des, អេឡិចត្រូតផ្សារ e7016, ដំបងផ្សារ e6010, ដំបងផ្សារ e6011, ដំបងផ្សារ e6013, ដំបងផ្សារ e7018, អេឡិចត្រូតផ្សារ e6013, អេឡិចត្រូតផ្សារ e6013, អេឡិចត្រូតផ្សារ e7018, អេឡិចត្រូតផ្សារដែក e7018, អេឡិចត្រូតផ្សារដែក 2 J4, អេឡិចត្រូតផ្សារ e7018 22, លក់ដុំ e6010, លក់ដុំ E6011 លក់ដុំ E6013 E7018 ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ E7018 ប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូលីតដែលល្អបំផុត j421 ការផ្សារដែកអេឡិចត្រូនិចអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេស 316 អេឡិចត្រដោតអេឡិចត្រូតអេឡិចត្រូនិច e316l 16 អេឡិចត្រូតផ្សារ, អេឡិចត្រូតផ្សារដែកវណ្ណះ, aws Eni-Ci,aws Enife-Ci, ការផ្សារលើផ្ទៃ, ដំបងផ្សារដែក, ការផ្សារផ្ទៃរឹង, ការផ្សាររឹង, ការផ្សារដែក, ការផ្សារដែក, ការផ្សារដែក, ការផ្សារដែក, រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ welding, welding atlantic, welding, flux powder, welding flux, welding powder, welding electrode flux material, welding electrode flux, welding electrode material, electrode tungsten, electrodes tungsten, welding wire, argon arc welding, mig welding, Tig welding, gas arc ការផ្សារដែក, ការផ្សារដែកឧស្ម័ន, អគ្គិសនីត្រូវបានផ្សារ, ការផ្សារធ្នូអគ្គិសនី, កំណាត់ផ្សារដែក, ការផ្សារធ្នូកាបូន, ការប្រើប្រាស់ដំបងផ្សារ e6013, ប្រភេទនៃអេឡិចត្រូតផ្សារ, ការផ្សារស្នូលលំហូរ, ប្រភេទនៃអេឡិចត្រូតក្នុងការផ្សារ, ការផ្គត់ផ្គង់ការផ្សារ, ដែកផ្សារដែក។ welding, welding arc metal shielded a welding aluminum welding, welding aluminium with mig, aluminum mig welding, welding pipe, welding types of welding rod, types of welding, welding rod types, 6013 welding rod amperage, welding rods electrodes, welding electrode ការបញ្ជាក់, ចំណាត់ថ្នាក់អេឡិចត្រូតផ្សារ, អេឡិចត្រូតផ្សារអាលុយមីញ៉ូម, អង្កត់ផ្ចិតអេឡិចត្រូតផ្សារ, ការផ្សារដែកស្រាល, ការផ្សារដែកអ៊ីណុក, ការប្រើប្រាស់ដំបងផ្សារ e6011, ទំហំកំណាត់ផ្សារ, តម្លៃកំណាត់ផ្សារ, ទំហំអេឡិចត្រូតផ្សារ, aws e6013, aws e7018,aws er70s-6, លួសផ្សារដែកអ៊ីណុក, លួសផ្សារដែកអ៊ីណុក Mig welding wire, Tig welding wire, low temp welding rod, 6011 welding rod amperage, 4043 welding rod, cast iron welding rod, western welding academy, sanrico welding rods, aluminium welding, aluminium welding rod, ផលិតផល, បច្ចេកវិទ្យាផ្សារ, រោងចក្រផ្សារ

 • ដំបងផ្សារដែកលង្ហិន CuZn40Fe1Sn1 ដែលមានផ្សែងតិច

  ដំបងផ្សារដែកលង្ហិន CuZn40Fe1Sn1 ដែលមានផ្សែងតិច

  ការពេញនិយមបំផុតសម្រាប់សម្ភារៈ padding នៃការផ្សារឧស្ម័ននិងការផ្សារធ្នូនៅក្នុងលង្ហិន។អាចត្រូវបានប្រើផងដែរក្នុងការ brazing នៃទង់ដែង, ដែកថែប, ទង់ដែង-នីកែល, ដែកវណ្ណះនិង incrustation ឧបករណ៍កាត់ carbide ។

 • លួសផ្សារដែកធ្វើពីលង្ហិនស៊ីលីកុន លួសផ្សារដែក CuSi3 ERCuSi-A CuSi3Mn1 brazing rod

  លួសផ្សារដែកធ្វើពីលង្ហិនស៊ីលីកុន លួសផ្សារដែក CuSi3 ERCuSi-A CuSi3Mn1 brazing rod

  ល្អបំផុតសម្រាប់គូទ និងមុខរឹងនៃលង្ហិន ជាពិសេសសម្រាប់ការផ្សារ MIG នៃសន្លឹកដែកស័ង្កសី។

  កំដៅមុនត្រូវបានស្នើនៅពេលដែល MIG ប្រឈមមុខនឹងការលំបាកសម្រាប់ផលិតផលដែលមានទំហំធំនិងការប្រើប្រាស់ pulsed argon welding ខណៈពេលដែលការប្រឈមមុខនឹងរឹងនៅលើដែក។

 • កំណាត់ផ្សារដែកលង្ហិន ដែកតង្កៀប HS221 Brazing alloy HS221 CuZn40

  កំណាត់ផ្សារដែកលង្ហិន ដែកតង្កៀប HS221 Brazing alloy HS221 CuZn40

  ការពេញនិយមបំផុតសម្រាប់សម្ភារៈទ្រនាប់នៃការផ្សារឧស្ម័ន និងកាបូនគឺ welding នៅក្នុងលង្ហិន។

  អាចត្រូវបានប្រើផងដែរក្នុងការ brazing នៃទង់ដែង, ដែកថែប, ទង់ដែង-នីកែល, ជាតិដែកសម្ដែងនិង carbide កាត់ឧបករណ៍ alloy incrustation ។

 • ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ល្បឿននៃការផ្សារដែកគ្មានផ្សែង ខ្សែអាលុយមីញ៉ូ សំរិទ្ធ

  ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ល្បឿននៃការផ្សារដែកគ្មានផ្សែង ខ្សែអាលុយមីញ៉ូ សំរិទ្ធ

  ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការផ្សារដែកសុទ្ធនិង austenitic ។រក្សា​លំហូរ​និស្ស័យ​ល្អ និង​បង្កើត​ខ្សែ​ផ្សារ​ដែល​គ្មាន​ថ្នេរ។

  បានស្នើសម្រាប់ការភ្ជាប់គូទនៃការផ្សារដែកស្ពាន់ ជាពិសេសសមរម្យសម្រាប់គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងឧស្សាហកម្មសាងសង់កប៉ាល់។

  ការផ្សារធ្នូ argon ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ការប្រឈមមុខនឹងរឹងពហុស្រទាប់លើដែក។

 • MIG TIG លួសផ្សារដែក AWS ER4303 ER5356 សម្រាប់ការផ្សារអាលុយមីញ៉ូម 7kg ក្នុងមួយស្ពូលផ្លាស្ទិច

  MIG TIG លួសផ្សារដែក AWS ER4303 ER5356 សម្រាប់ការផ្សារអាលុយមីញ៉ូម 7kg ក្នុងមួយស្ពូលផ្លាស្ទិច

  ER5356ខ្សែដែកផ្សារដែកដែលប្រើសម្រាប់នាវាផ្សារ វេទិកានៅឈូងសមុទ្រ ក្បាលរថភ្លើង និងការផលិតរថយន្ត និងឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងអាលុយមីញ៉ូម។

 • Solder Wire Weld អាលុយមីញ៉ូម Weld Wire AWS ER4043

  Solder Wire Weld អាលុយមីញ៉ូម Weld Wire AWS ER4043

  វាស័ក្តិសមសម្រាប់ការផ្សារដែកអាលុយមីញ៉ូមនៅក្នុងសមុទ្រ គីមី ផ្សិត លោហធាតុ និងឧស្សាហកម្មក្បាលរថភ្លើង។ល។

 • Aluminium MIG WIRE TIG ROD លួសស្ពាន់អាលុយមីញ៉ូម ER4047

  Aluminium MIG WIRE TIG ROD លួសស្ពាន់អាលុយមីញ៉ូម ER4047

  ប្រើសម្រាប់ដំណើរការសន្លាក់ស្រាល ឬលាបលើផ្ទៃ។

 • E71T-11 Mild Steel Flux Cored welding Wires

  E71T-11 Mild Steel Flux Cored welding Wires

  E71T-11 គឺជាខ្សែភ្លើងដែលការពារដោយខ្លួនឯងសម្រាប់កម្មវិធីតែមួយ និងច្រើនឆ្លងកាត់គ្រប់មុខតំណែង។ធ្នូគឺរលូននិងទន់, ដំណើរការផ្សារល្អ, គ្របដណ្តប់ slag ពេញលេញនិងការយកចេញ slag ងាយស្រួល។

 • 50 គីឡូក្រាម រចនាសម្ព័ន្ធដែកការពារឧស្ម័ន Flux Cored Wire E71T-1C

  50 គីឡូក្រាម រចនាសម្ព័ន្ធដែកការពារឧស្ម័ន Flux Cored Wire E71T-1C

  E71T-1C គឺជាប្រភេទ Titania ប្រភេទ CO2 gas shielded welding wired flux-cored for low-carbon steel and 490MPa high strength steel .

12បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/2

ផ្ញើសាររបស់អ្នកមកយើង៖